Pompe de Insulină, Sisteme de pompe de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei, Sisteme de monitorizare continuă a glicemiei

BUCURESTI: ÎN ATENȚIA PACIENȚILOR / FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE- MEDICI PRESCRIPTORI, SPECIALITATEA DIABET, NUTRIȚIE și BOLI METABOLICE

INFORMAȚII  REFERITOARE LA DEPUNEREA DOSARULUI PENTRU DISPOZITIVE SPECIALE MEDICALE (Pompe de Insulină, Sisteme de pompe de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei, Sisteme de monitorizare continuă a glicemiei) DIN CADRUL PROGRAMULUI NAȚIONAL DE DIABET:

 1. Modalitatea de înregistrare a dosarelor ce necesită aprobarea dispozitivelor medicale specifice (Pompe de Insulină, Sisteme de pompe de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei, Sisteme de monitorizare continuă a glicemiei),  este următoarea:

 

A. Medicul diabetolog sau cu competenţă/atestat, care se află în relaţie contractuală cu CASMBîntocmeşte dosarul medical al pacientului, pe care îl transmite electronic sau prin poştă, cu respectarea securităţii în procesul de transmitere a tuturor datelor cu caracter personal, Casei de Asigurări de Sănătate a Municipiului București.

B. Medicul diabetolog sau cu competenţă/atestat din judeţele: Brăila, Braşov, Călăraşi, Constanţa, Dâmboviţa, Giurgiu, Ilfov, Ialomiţa, Prahova, Sibiu, Tulcea, Vrancea, transmit dosarele pacienților către CJAS cu care se află în relaţie contractuală,  iar CJAS-urile transmit dosarele către casa de asigurări de sănătate din raza administrativ-teritorială a centrului metodologic regional (CASMB). Arondarea acestor județe este făcută prin Ordinul CNAS nr. 245/31.03.2017.

Depunerea și înregistrarea dosarelor se face la CASMB, etajul 5- Direcția Medic Șef. Dosarele se depun  în dublu exemplar  (original+copie).

Pentru pacienţii care necesită aprobarea prealabilă a Comisiilor din cadrul Centrelor Metodologice Regionale,  se depun următoarele documente:

I. Pentru adulți

 1. Referat de Justificare (Anexa 11 la Ordinul nr. 245/31.03.2017 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018), completat, datat, semnat și parafat de medicul curant, specialitatea diabet, nutriție și boli metabolice –  (original+copie);
 2. Consimțământul scris al pacientului cu diabet zaharat, completat de pacient/tutore sau părinte, semnat și parafat de medicul curant, specialitatea diabet, nutriție și boli metabolice – (Anexa 12^3 la Ordinul nr. 245/31.03.2017, conform Ord. CNAS 1328/27.09.2018-criterii de eligibilitate) (original+copie);
 3. C.I. ptr adulți – (2 copii)
 4. Documente medicalecare să justifice îndeplinirea criteriilor de eligibilitate pentru a beneficia de dispozitivele medicale specifice – (2 copii).
 5. Cererea pacientului prin care solicită aprobarea dosarului în vederea inițierii terapiei cu dispozitive medicale specifice, semnată și parafată de medicul curant, specialitatea diabet, nutriție și boli metabolice (original+copie – este obligatorie, conform Ord. CNAS 1328/27.09.2018-criterii de eligibilitate).

II. Pentru copii

 1. Referat de Justificare (Anexa 11 la Ordinul nr. 245/31.03.2017 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018), completat, datat, semnat și parafat de medicul curant, specialitatea diabet, nutriție și boli metabolice –  (original+copie);
 2. Consimțământul scris al pacientului cu diabet zaharat, completat de pacient/tutore sau părinte, semnat și parafat de medicul curant, specialitatea diabet, nutriție și boli metabolice – (Anexa 12^3 la Ordinul nr. 245/31.03.2017, conform Ord. CNAS 1328/27.09.2018-criterii de eligibilitate) (original+copie);
 3. C.I.  / CERTIFICAT NAȘTERE ptr. minori – (2 copii)
 4. Copie CI/BI a părintelui /reprezentantului legal – (2 copii) ;
 5. Documente medicalecare să justifice îndeplinirea criteriilor de eligibilitate pentru a beneficia de dispozitivele medicale specifice – (2 copii).
 6. Cererea părintelui /reprezentantului legal prin care solicită aprobarea dosarului în vederea inițierii terapiei cu dispozitive medicale specifice, semnată și parafată de medicul curant, specialitatea diabet, nutriție și boli metabolice – (original+copie – este obligatorie, conform Ord. CNAS 1328/27.09.2018-criterii de eligibilitate).
 1. Repartiția dosarelor se face după cum urmează:
 • La Institutul Naţional de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice „Prof. Dr. N. Paulescu”:

– dosarele adulților și copiilor ai căror medici curanți aparțin unității nominalizate ca Centru metodologic regional să rămână a fi analizate de către comisia din acest centru (pompă de insulină, sisteme de pompe de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei, sisteme de monitorizare continuă a glicemiei)

– dosarele adulților ai căror medici curanți aparțin unităților din județele arondate, cât și din București (pompă de insulină, sisteme de pompe de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei, sisteme de monitorizare continuă a glicemiei).

 • La Spitalul Universitar de Urgență  Elias

– dosarele adulților și copiilor ai căror medici curanți aparțin unității nominalizate ca Centru metodologic regional să rămână a fi analizate de către comisia din acest centru (sisteme de pompe de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei, sisteme de monitorizare continuă a glicemiei).

– dosarele copiilor ai căror medici curanți aparțin unităților din județele arondate, cât și din București (sisteme de pompe de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei, sisteme de monitorizare continuă a glicemiei).

 • La Spitalul Clinic de Urgență ptr. Copii Marie S Curie

 doar dosarele copiilor ale căror medic curant aparține unității nominalizate ca Centru metodologic regional să rămână a fi analizate de către comisia din acest centru, respectiv dosarele întocmite de dr. Novac Carmen (pompă de insulină, sisteme de pompe de insulină cu senzori de monitorizare continuă a glicemiei, sisteme de monitorizare continuă a glicemiei).

Ulterior întrunirii Comisiei din cadrul Centrelor Metodologice Regionale se emit deciziile de aprobări/respingeri individuale ale pacienţilor.

Pentru o mai bună transparență comisiile au pus la dispoziția medicilor curanți/pacienți un link, prin care se poate vizualiza stadiul dosarelor (stadiul în cadrul comisiei), după cum urmează:

Informarea privind aprobarea/respingerea dosarelor, se face cu respectarea legislației în vigoare – Ord. CNAS 619/27.06.2019, art. 1, lit. 2, pct. 5, care stipulează: ”comisia de evaluare va transmite o copie a deciziei astfel: casei de asigurări de sănătate din raza administrativ-teritorială a centrului metodologic regional, casei de asigurări de sănătate a judeţului arondat şi medicului care a emis referatul”.

Abonamente Medic24

Actualitatea medicală din surse verificate. Un singur email pe săptămână.

Subiecte pe Medic24.ro:

 

Opinia ta contează!

Potrivit legislației, nu vom publica comentarii ce conțin denumirea comercială a unor medicamente, dispozitive medicale sau suplimente alimentare. De asemenea, respingem categoric comentariile cu limbaj necivilizat, opiniile care îndeamnă la ură, homofobie, rasism, sau cele care aduc atingere imaginii altor persoane.

separator