În următorii 3 ani, Ministerul Sănătății va reorganiza serviciile de sănătate la nivel național și regional

În următorii 3 ani, Ministerul Sănătății va reorganiza serviciile de sănătate la nivel național și regional și va implementa noi politici de sănătate cu fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană.

Potrivit unui comunicat al instituției, acțiunile Ministerului Sănătății sunt finanțate prin proiectul “Crearea cadrului strategic și operațional pentru planificarea și reorganizarea la nivel național și regional a serviciilor de sănătate”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Proiectul are un buget total de 17,468,625.28 lei, din care 14,670,826.32 lei asistență financiară nerambursabilă, și o durată de implementare de 36 luni (data de începere 16.10.2019, data de sfârșit 16.10.2022)

Obiectivul general al proiectului este de a întări capacitatea sectorului de sănătate, de a formula și implementa politici de sănătate pentru asigurarea accesului echitabil la servicii de sănătate de calitate, reducerea inegalităților importante existente în sănătate, optimizarea utilizării resurselor în serviciile de sănătate în condiții de cost-eficacitate crescută folosind medicina bazată pe dovezi, cât mai apropiate de nevoile individului și comunității, prin elaborarea de documente strategice și operaționale și implementarea măsurilor cuprinse în acestea.

“Obiectivul nostru este acela de a întări capacitatea sistemului sanitar. E nevoie să răspundem nevoilor pacienților și comunității. Vom regândi politica din sistemul sanitar și vom emite mai multe documente strategice și operaționale pentru implementarea acestor deziderate”, a declarat ministrul Sănătății, Victor Costache.

O nouă strategie națională de sănătate valabilă pentru perioada 2021 – 2027

Proiectul aprobat pentru finanțare prevede evaluarea implementării Strategiei Naționale de Sănătate 2014 – 2020 și elaborarea unei noi strategii pentru domeniul sănătății, aferentă perioadei 2021 – 2027.

Strategia Națională de Sănătate reprezintă documentul care cuprinde propunerile de politică publică în domeniul Sănătății și va reprezenta fundamentul pentru prioritizarea și programarea utilizării fondurilor europene în următorul cadru bugetar 2021 – 2027.

Totodată, prin proiect vor fi actualizate Planurile Regionale de Servicii de Sănătate, documente strategice ce vor include obiective și măsuri pentru organizarea rețelelor regionale de servicii de sănătate, dintre care unele noi, iar altele preluate din variantele în vigoare.

Masterplanuri regionale de servicii de sănătate

Proiectul prevede, de asemenea, elaborarea a 5 masterplanuri regionale de servicii de sănătate (MRSS) potrivit unei metodologii comune, elaborată ca parte a activitaților sale.
Masterplanurile vor transpune la nivel operațional prevederile unor documente strategice, respectiv Strategia Națională de Sănătate, alături de documente cu caracter mixt strategic – operațional, respectiv cele opt Planuri Regionale de Servicii de Sănătate (PRSS). Ele vor include informații detaliate și actuale asupra itinerariului operațional de implementare a activităților și țintelor strategice definite în strategie pentru fiecare nivel de asistență, dar și pentru consolidarea rețelei de furnizori de servicii de sănătate (de exemplu o viziune integrată a sectorului sanitar în loc de fragmentarea și slaba coordonare curentă), cu impact atât asupra pacientului ca beneficiar al serviciilor, cât și asupra furnizorilor de servicii, fie ei publici sau privați.

Proiectul vizează, de asemenea, dezvoltarea capacității și a abilităților necesare pentru personalul din autoritățile publice centrale și locale implicate în procesul decizional din Sănătate, în scopul de a crește receptivitatea față de nevoile reale ale pacienților și nivelul de profesionalizare necesar pentru a optimiza procesul de elaborare și implementare a politicilor de sănătate.

Care sunt rezultatele urmărite în cadrul proiectului

  • Elaborarea Strategiei Naționale de Sănătate 2021;
  • Metodologie de elaborare a masterplanurilor regionale de servicii de sănătate;
  • Cinci masterplanuri regionale de servicii de sănătate elaborate și aprobate pentru regiunile: Centru, Sud-Est, Sud-Muntenia, Vest, București-Ilfov;
  • Sistem de indicatori pentru monitorizarea și evaluarea implementării MRSS elaborat;
  • Planuri Regionale de Servicii de Sănătate pentru perioada 2021 – 2027;
  • Sesiuni de instruire a reprezentanților MS, ai CNAS, ai INSP și SNSPMS, ai autorităților/instituțiilor publice locale membre ale comitetelor directoare regionale și județene, implicați în activitatea de elaborare, avizare, aprobare a MRSS, precum și în activitățile de monitorizare și evaluare a acestora.
Abonamente Medic24

Actualitatea medicală din surse verificate. Un singur email pe săptămână.

 

Opinia ta contează!

Potrivit legislației, nu vom publica comentarii ce conțin denumirea comercială a unor medicamente, dispozitive medicale sau suplimente alimentare. De asemenea, respingem categoric comentariile cu limbaj necivilizat, opiniile care îndeamnă la ură, homofobie, rasism, sau cele care aduc atingere imaginii altor persoane.