Suceava: Spitalul județean a fost inclus în Programul naţional de boli cardiovasculare

Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU) Suceava a fost inclus în Programul naţional de boli cardiovasculare prin care pacienţii cardiaci cronici beneficiază gratuit de stenturi.

Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU) Suceava a fost inclus în Programul naţional de boli cardiovasculare, urmând ca în momentul alocării bugetului să fie încheiat un act adiţional pentru furnizarea acestor servicii medicale, a anunţat, vineri, într-un comunicat, directorul Casei de Asigurări de Sănătate (CAS) Suceava, Claudiu Cobuz.

Casa Asigurărilor de Sănătate Suceava a avizat favorabil chestionarul de evaluare şi îndeplinirea criteriilor în vederea includerii spitalului în acest program prin care pacienţii cardiaci cronici beneficiază gratuit de stenturi, după cum a precizat, într-un comunicat de presă, preşedintele-director al CAS Suceava, dr. Claudiu Cobuz.

Ordinul Preşedintelui CNAS nr. 898 din 7 octombrie 2019 care prevede nominalizarea Spitalului de Urgenţă Suceava în Programul naţional de boli cardiovasculare pentru tratamentul gratuit al pacienţilor cu stenoze arteriale severe prin proceduri de dilatare percutană a fost publicat luni, 14 octombrie, în Monitorul Oficial.

„Urmează ca în momentul alocării bugetului să încheiem un act adiţional pentru furnizarea serviciilor medicale. CAS Suceava urmăreşte asigurarea accesului cetăţenilor din judeţ la servicii medicale care acoperă toată patologia, inclusiv cazurile complicate. Astfel, în acesta lună, instituţia noastră a suplimentat bugetul alocat Spitalului Judeţean Suceava cu suma de 282 mii lei. Aceasta sumă, acordată pentru prima dată, reprezintă complexitatea suplimentară a cazurilor tratate în secţia de terapie intensivă, unitatea sanitară îndeplinind criteriile prevăzute de legislaţia în vigoare pentru a obţine acest buget suplimentar”
dr. Claudiu Cobuz – directorul Casei de Asigurări de Sănătate (CAS) Suceava

Spitalul Judetean de Urgenta Sf. Ioan cel Nou Suceava acordă servicii de spitalizare continuă, servicii ambulatorii de specialitate, servicii de spitalizare de zi sau servicii paraclinice în următoarele specialităţi: anestezie şi terapie intensivă, boli infecţioase, cardiologie, dermatovenerologie, endocrinologie sau diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice, medicină internă, nefrologie, neonatologie, neurologie, oncologie medicală, pediatrie, pneumologie, psihiatrie, chirurgie generală, obstetrică-ginecologie, oftalmologie, ortopedie şi traumatologie, otorinolaringologie, urologie, anatomie patologică, medicină de laborator si radiologie – imagistică medicală.

Medicii de specialitate din cadrul Spitalul Judetean de Urgenta Sf. Ioan cel Nou Suceava asigură continuitatea prin linii de gardă distincte în următoarele specialităţi: anestezie şi terapie intensivă, medicină internă, neurologie, pediatrie, psihiatrie, chirurgie generală, obstetrică-ginecologie, ortopedie şi traumatologie, medicină de laborator, radiologie – imagistică medicală.

Despre Programul naţional de boli cardiovasculare

Programul naţional de boli cardiovasculare este derulat prin CNAS și presupune tratamentul bolnavilor cu afecţiuni cardiovasculare prin:

a) proceduri de cardiologie intervenţională;
b) proceduri de chirurgie cardiovasculară;
c) proceduri de chirurgie vasculară;
d) proceduri de cardiologie intervenţională pentru malformaţiile cardiace.

Activităţi:

a) tratamentul pacienţilor cu stenoze arteriale severe prin proceduri de dilatare percutană în raport cu profilul clinic şi aspectul morfofuncţional;

b) tratamentul pacienţilor cu aritmii rezistente la tratament convenţional prin proceduri de electrofiziologie;

c) tratamentul pacienţilor cu bradiaritmii severe prin implantare de stimulatoare cardiace de diverse tipuri, în raport cu profilul clinic şi electrofiziologic al aritmiei şi cu starea clinică a pacientului;

d) tratamentul pacienţilor cu aritmii complexe prin proceduri de ablaţie;

e) tratamentul pacienţilor cu aritmii ventriculare maligne rezistente la tratamentul convenţional prin implantarea de defibrilatoare interne;

f) tratamentul pacienţilor cu insuficienţă cardiacă, durată crescută a complexului QRS pe electrocardiogramă şi fracţie de ejecţie < 35% prin implantarea de dispozitive de resincronizare cardiacă severă; g) tratamentul pacienţilor cu patologie cardiovasculară şi indicaţie chirurgicală prin proceduri de chirurgie cardiovasculară (adulţi şi copii); h) tratamentul pacienţilor cu anevrisme aortice prin tehnici hibride; i) tratamentul pacienţilor cu stenoze aortice, declaraţi inoperabili sau cu risc chirurgical foarte mare, prin tehnici transcateter; j) tratamentul pacienţilor cu insuficienţă cardiacă în stadiul terminal prin asistare mecanică a circulaţiei pe termen lung; k) tratamentul pacienţilor cu patologie vasculară şi indicaţie chirurgicală prin proceduri de chirurgie vasculară; l) tratamentul malformaţiilor cardiace congenitale prin proceduri de cardiologie intervenţională. Criterii de eligibilitate:

a) pentru proceduri de dilatare percutană a stenozelor arteriale: pacienţi cu stenoze arteriale severe cu indicaţie de dilatare percutană;

b) pentru proceduri de electrofiziologie: pacienţi cu aritmii rezistente la tratamentul convenţional;

c) pentru implantare de stimulatoare cardiace: pacienţi cu bradiaritmii severe, cu indicaţii de implantare de stimulatoare cardiace;

d) pentru tratamentul prin proceduri de ablaţie al pacienţilor cu fibrilaţie atrială, tahicardie atrială focală, flutter atrial atipic, extrasistole atriale şi ventriculare, tahicardii ventriculare sau alte aritmii la care metodele de ablaţie convenţionale nu au fost eficace ori sunt considerate riscante. Ablaţia este indicată la aceşti pacienţi când tratamentul medicamentos sau prin alte mijloace nu a fost eficace, nu este tolerat ori nu este acceptabil de prima intenţie conform ghidurilor actuale;

e) pentru implantare de defibrilatoare interne: pacienţi cu aritmii ventriculare maligne rezistente la tratament convenţional; pacienţi cu risc crescut de moarte subită;

f) pentru implantare de dispozitive de resincronizare cardiacă: pacienţi cu insuficienţă cardiacă, durată crescută a complexului QRS pe electrocardiogramă şi fracţie de ejecţie < 35%; g) pentru proceduri de chirurgie cardiovasculară: pacienţi cu boli cardiovasculare cu indicaţie chirurgicală fără contraindicaţii majore; h) pentru tratamentul prin tehnici hibride: pacienţi cu anevrisme aortice cu acces vascular iliac sau femural adecvat, cu margine liberă nonanevrismală de cel puţin 1 cm de emergenţa arterelor renale şi un diametru vascular cu 10 - 20% mai mic decât stentul disponibil de a fi implantat, cu anatomie favorabilă tratamentului endovascular (diametru peste 5 cm, diametru de 4 - 5 cm, dar care a crescut cu > 0,5 cm în ultimele 6 luni, diametru mai mare decât dublul calibrului aortei infrarenale, angulaţie mai mică a coletului anevrismal de 60°, diametru iliac > 7 mm sau care să permită introducerea unei teci de 19F, angulaţii ale arterelor iliace < 120°); i) pentru tratamentul prin tehnici transcateter: pacienţi cu stenoze aortice, declaraţi inoperabili sau cu risc chirurgical foarte mare, respectiv cu stenoză aortică strânsă simptomatică (aria < 1 cm2), cu cuspe calcificate, care nu pot beneficia de o intervenţie chirurgicală de protezare valvulară datorită riscului intervenţiei, conform unei analize din partea echipei medicochirurgicale şi la care se consideră că se va putea îmbunătăţi calitatea vieţii, iar speranţa de viaţă va fi > 1 an după efectuarea procedurii, precum şi pacienţii cu stenoză aortică strânsă simptomatică şi cu risc chirurgical foarte mare, la care s-ar putea efectua intervenţia chirurgicală, dar la care echipa medicochirurgicală în urma analizei profilului de risc individual şi a profilului anatomic declară că tratamentul este mai indicat;

j) pentru tratamentul prin asistare mecanică a circulaţiei pe termen lung: pacienţi cu insuficienţă cardiacă în stadiul terminal:

– bolnavi ce au contraindicaţii pentru transplantul cardiac sau ca terapie de aşteptare „bridge to therapy” pentru transplant;

– bolnavi cu simptome severe şi cu IC refractară la terapia convenţională ce devin dependenţi de terapia cu inotrope pozitive/vasopresoare > 14 zile sau dependenţi de BCIA > 7 zile şi care au o scădere semnificativă a funcţiei sistolice (FE VS < 25%); - bolnavi la care VO2 < 14 ml/kg/min sau mai puţin de 50% din valoarea standardizată în funcţie de vârstă, sex şi greutate; - bolnavi la care indexul cardiac este < 2 l/min/m2, în ciuda terapiei concomitente cu substanţe inotrope pozitive; k) pentru proceduri de chirurgie vasculară: pacienţi cu afecţiuni vasculare cu indicaţie chirurgicală fără contraindicaţii majore; l) pentru proceduri de cardiologie intervenţională în tratamentul cu malformaţiilor cardiace congenitale: pacienţi cu canal arterial permeabil, defect septal interatrial, defect septal interventricular, stenoze valvulare pulmonare, stenoze valvulare aortice, coarctaţie aortică, arterioseptostomii paliative în transpoziţia marilor vase.

Abonamente Medic24

Actualitatea medicală din surse verificate. Un singur email pe săptămână.

 

Opinia ta contează!

Potrivit legislației, nu vom publica comentarii ce conțin denumirea comercială a unor medicamente, dispozitive medicale sau suplimente alimentare. De asemenea, respingem categoric comentariile cu limbaj necivilizat, opiniile care îndeamnă la ură, homofobie, rasism, sau cele care aduc atingere imaginii altor persoane.

separator