Program educațional de formare de formatori în Medicina de Familie, în perioada februarie – mai 2020

Societatea Națională de Medicina Familiei / Medicină generală (SNMF), în colaborare cu Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti (SNSPMPDSB), anunță organizarea unui program educațional de formare de formatori în Medicina de Familie.

Programul  se va desfășura în perioada 15.02.2020 – 15.05.2021 în două centre: București și Târgu-Mureș (două grupe), cuprinzând 12 module (3 module de formare în instruirea adultului și 9 module de formare / instruire specială pentru Medicina de Familie), au comunicat, luni, reprezentanții SNMF.

Fiecare modul se va desfășura pe durata a  două zile succesive, astfel:

  • modulele de formare generală – la București (pentru ambele grupe);
  • modulele de pregătire specifică – în cele două centre menționate anterior (București și Târgu-Mureș).

Datele privind calendarul desfășurării și tematica modulelor vor fi anunțate ulterior candidaților selecționați.

Pentru a participa la procedura de selecție, fiecare candidat  va trimite un dosar de înscriere pe adresa de mail office@snmf.ro,  până la data de 24 ianuarie 2020.

Conținutul dosarului este următorul:

Cerere de înscriere;

– Scrisoare de intenție;

– Curriculum Vitae în format Europass;

– Certificat de membru și Aviz anual privind exercitarea profesiei de medic în termen de valabilitate, eliberate de Colegiul Medicilor județean (copie);

– declarație pe proprie răspundere că nu a primit sancțiuni disciplinare din partea Colegiului Medicilor din România;

– Certificat de medic specialist / primar în Medicina de familie eliberat de Ministerul Sănătății (copie);

– Recomandarea asociației locale membră a SNMF.

Criteriile minime de eligibilitate:

  1. Experienta profesionala: cel putin 5 ani vechime in specialitatea Medicina de Familie, atestată de adeverința de la angajator sau de la casa de asigurări de sănătate);
  2. Avizul anual privind exercitarea profesiei de medic in specialitatea Medicina de Familie, eliberat de Colegiului Medicilor judetean, în termen de valabilitate;
  3. Recomandare scrisă din partea asociației profesionale județene membră a SNMF;
  4. Recomandare de principiu din partea SNMF, urmare a analizei dosarului de înscriere în program;
  5. Disponibilitatea de a lucra ca formator în programele organizate de Centrul Național de de Dezvoltare Profesionala în Domeniul Sanitar (CNDPDS), exprimată în scris;
  6. Participarea la interviul organizat de CNDPDS, în vederea selecției pentru acceptarea în program.

Selecția

Candidații care îndeplinesc criteriile de eligibilitate enumerate anterior și au depus un dosar complet vor fi invitați până pe data de 26 ianuarie 2020 la interviul de selecție. Acesta va avea loc în data de 31 ianuarie 2020, ora 9.00, la sediul CNDPDS din București, Str. Bodești nr 1.

Candidații admiși în urma interviului vor fi anunțați în termen de maxim 5 zile calendaristice și fiecare cursant va incheia un contract cu SNMF, participarea la curs urmând a se desfășura în concordanță cu prevederile acestuia.

Societatea Națională de Medicina Familiei (SNMF) are drept scop crearea şi dezvoltarea cadrului organizatoric necesar pentru promovarea intereselor cu caracter profesional, ştiinţific, legislativ, juridic, şi promovarea intereselor economice, pentru dezvoltarea unor raporturi instituţionalizate cu autorităţile publice, cu alte organizaţii similare din ţară şi străinătate, cu societatea civilă, pentru realizarea de activităţi şi iniţiative care promovează dezvoltarea şi afirmarea specialităţii de medicina familiei.

Abonamente Medic24

Actualitatea medicală din surse verificate. Un singur email pe săptămână.

 

Opinia ta contează!

Potrivit legislației, nu vom publica comentarii ce conțin denumirea comercială a unor medicamente, dispozitive medicale sau suplimente alimentare. De asemenea, respingem categoric comentariile cu limbaj necivilizat, opiniile care îndeamnă la ură, homofobie, rasism, sau cele care aduc atingere imaginii altor persoane.

separator